Takaisin pääsivulle CB-harraste

Historiaa: aiemmin voimassa olleita määräyksiä

Liikenneministeriön Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988 antaman päätöksen mukaiset määräykset.
Samat säädökset ovat edelleen voimassa myös 24 päivänä marraskuuta 1989 annetussa päätöksessä.
(Lähde: Valtion säädöstietopankki Finlex)

5 §
LA-puhelimet ja PR-27 -puhelimet

 1. Puhelinta ei saa käyttää ilma-aluksessa.
 2. Puhelinta ei saa liittää yleiseen televerkkoon.
 3. Puhelimen ja sen antennin väliin ei saa kytkeä vahvistinta.
 4. Puhelimen yhteydessä saa käyttää antennia, jonka vahvistus on enintään 3 dB puoliaaltodipoliin verrattuna.
 5. Kanavaa 11A saa käyttää ainoastaan LA-puhelimen lisäkanavana turvallisuustarkoituksessa; PR-27-puhelinta ei saa varustaa kanavalla 11A.
 6. Kanava 16 on ensisijaisesti hätä- ja kutsukanava vesiliikenteessä.
 7. Kanava 22 on ensisijaisesti veneilykanava.
 8. Kanava 7 on ensisijaisesti hätä- ja kutsukanava maaliikenteessä.
 9. Muu kanavien 7, 16 ja 22 liikenne ei saa häiritä tai estää näiden kanavien käyttöä ensisijaisiin käyttötarkoituksiin.
 10. Selektiivikutsua ei saa kokeilla kanavilla 7 ja 16.
 11. Radioliikenteen tahallinen häiritseminen on kiellettyä.
 12. Lähetysvuoro on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi.
 13. Yleisölle tarkoitetut lähetykset ovat sallittuja vain turvallisuustarkoituksessa. Radioamatööri- ja yleisradiolähetykset sekä mainonta ovat kiellettyjä.
 14. Aiheettoman hätäkutsun tai hätäkutsuksi helposti tulkittavan ilmoituksen lähettäminen on kiellettyä.
 15. Puhelinta saa käyttää vain puheyhteyksiin. Yhteyksien aikaansaamiseksi on sallittua käyttää selektiivikutsua.
 16. Puhelimen lähetintä saa käyttää automaattisesti käynnistyvänä vain selektiivikutsuun vastaamiseen.