Takaisin pääsivulle CB-harraste

SWR:n mittaus ja antennin säätö

SWR-mittari JD Model 112

SWR:n mittaus

SWR:n mittaus yllä olevalla mittarilla tapahtuisi seuraavasti:

  1. Asetetaan liukukytkimet SWR- ja FWD (Forward) -asentoon. Ensimmäinen kytkin ei vaikuta SWR-mittaukseen.
  2. Alimpana oleva LEVEL ADJ. ‑liukusäädin asetetaan kokonaan vasemmalle.
  3. Painetaan mikrofonin tangentti pohjaan ja LEVEL ADJ. ‑liukusäätimellä säädetään viisari SET-merkin kohdalle, jonka jälkeen vapautetaan tangentti.
  4. Käännetään oikeanpuoleinen liukukytkin REF (Reflected) ‑asentoon, painetaan tangentti pohjaan ja luetaan SWR-arvo mittarilta. Jos SWR-arvo on yli 2, antenni tarvitsee viritystä tai kaapeleissa on vikaa.
  5. Antennia viritettäessä toistetaan kohtia 3 ja 4 vuoronperään, kunnes saadaan SWR-arvo minimiin (yleensä 1.2 … 1.5) ja suunnilleen samaksi alimmalla ja ylimmällä kanavalla.

Joissain uudemmissa mittareissa ei välttämättä tarvitse suorittaa kohtien 3. ja 4. mukaista kalibrointia, vaan ne saattavat näyttää SWR-arvon suoraan ilman erillistä kalibrointia.

Antennin viritys

Käytännössä antennin viritys tapahtuu niin, että katsotaan SWR-lukema kanavilla 1 ja 40 (CB- ja PR27-puhelimet) tai 1 ja 22 (LA-puhelimet). Mikäli lukema on korkeampi ylimmällä kanavalla, antennia tulee lyhentää. Jos taas lukema on korkeampi kanavalla 1, antennia tulee pidentää.

SWR:n perusmittaus kannattaa suorittaa CB- tai LA-puhelimen kanava-alueen puolivälissä (CB-koneissa siis kanavalla 20 ja vanhoissa LA-koneissa kanavalla 11). Tällä kohdalla säädetään antenni mahdollisimman optimaaliseen SWR-lukemaan. Tämän jälkeen voidaan lähteä hienosäätämään antennia mittailemalla SWR-lukemaa kanava-alueen ääripäissä. Ei ole suurtakaan haittaa, jos SWR-lukema hieman nousee kummassakin ääripäässä tuosta puolivälin arvosta, varsinkin CB-koneissa joissa tuo kanava-alue on laajempi kuin LA-koneissa.

Kanava 1
26.965 MHz
Suurempi aallonpituus kuin kanavalla 40
Jos SWR on suurempi kanavalla 1, tulee antennia pidentää
Kanava 40
27.405 MHz
Pienempi aallonpituus kuin kanavalla 1
Jos SWR on suurempi kanavalla 40, tulee antennia lyhentää

Joissain tapauksissa antennin viritys ei olekaan optimissaan tuolla kanava-alueen puolivälissä, nyt joudutaan sitten hakemaan hieman, jolloin tuo hakeminen onnistuu helpoimmin tuolla ääripäiden kautta virittämällä. Varsinkin mobilepiiskat ovat usein yllättävänkin kapealla alueella vireessä, jolloin pitää tyytyä jonkinasteiseen kompromissiin. Tukiasemapiiskat sen sijaan ovat useimmiten varsin laajalla alueella vireeseen meneviä.

Alla on tietoa tehohäviöistä eri SWR-arvoilla:

SWRTehohäviö
1:10 %
1.3:12 %
1.5:14 %
1.7:16 %
2:111 %
3:125 %
4:136 %
5:144 %
10:167 %

Muuta huomioon otettavaa

Silloin kun antenni on joku muu kuin tehdastekoinen ympärisäteilevä antenni (kuten ¼-, ½- tai ⅝-aallon antenni), jonka impedanssi on valmiiksi hyvin lähellä 50 ohmia mitoitustaajuudella, on hyvä ottaa huomioon, että SWR tulisi mahdollisuuksien mukaan mitata antennin päässä. Kun antenni ei ole vireessä, mitattaessa SWR-mittarilla eri kohdista kaapelia saataisin eri lukemia, koska impedanssi vaihtelee pitkin antennikaapelia. Jos käytössä on sähköisen ½-aallon mittainen antennikaapeli, nähdään SWR-mittarilla antennin todellinen SWR. Muuten kaapelin mitalla ei kuitenkaan ole merkitystä, eikä se vaikuta antennin vireyteen. Kun antenni on vireessä, SWR on sama 1:1 koko kaapelin matkalla.

Muuta aiheeseen liittyvää

Käyttöohje mittariin, jossa on SWR- ja tehonmittauksen lisäksi myös deviaatio- ja modulaatiomittaus sekä antenninviritin: Midland 23-110 mittarin käyttö